De Nijsmeulebuûrt mag zich verheugen in een Culturele ANBI status.

Daar wij geen leden, geen contributie kennen enkel vrijwilligers hebben, hebben wij geen inkomsten buiten giften en beperkte inkomsten van een activiteit om

Stichting De Nijsmeulebuûrt
KvK nr.: 67405363
bankrekening IBAN NL 76 RABO 0314 9490 54
RSIN: 856972198
postadres: p.a. Veldstraat 55
6039 EB Stramproy
nijsmeulebuurt@ziggo.nl@ Stuur ons een email
w
ww.nijsmolenbuurt.nl

Voorzitter:              Peter Hoekstra (ad interim)
Secretaris:              Peter Hoekstra
Penningmeester:  Maurice Feller
Bestuurslid:            Pierre Steijvers

Beloningsbeleid
Daar vrijwillige inzet het uitgangspunt is, wordt er aan bestuursleden én vrijwilligers geen vergoeding verstrekt in welke vorm dan ook, voor hun inzet.
In overleg met het bestuur en na vooraf goedkeuring door het bestuur worden gemaakte onkosten ten behoeve van onze stichting in principe vergoed.

Activiteiten 2021:
Door de nasleep van Corona zijn dit jaar minder activiteiten uitgevoerd dan andere jaren. Gelukkig hebben we wel samen onderstaande activiteiten kunnen doen:
– NL-doet 2021, gelukkig mochten we samen weer wat doen, klussen, o.a. tuin voorjaarsbeurt geven.
– Rabo Clubsupport, succesvol meegedaan
– bezoek van de Schutterij, gebakken en uitleg over ontstaan van de tuin, ’t Bakkes gegeven en bezoek aan de Nijsmolen
– Kinderfeestje, uitleg hoe te bakken in bakhuis en samen bakken van lekkers
– Open Monumenten Dag 2021, i.c.m. de Nijsmolen laten zien wat ’t bakkes inhoud, hoe er gebakken werd vroeger
– Limburgse Molendagen i.c.m. Pizza’s bakken in het bakhuis
– ontsteken van kerstster op de Nijsmolen en lichtjes in de kerstboom, helaas zonder bijeenkomst vanwege Corona richtlijnen, enkel ontsteken van de ster op de Nijsmolen en de lichtjes in de boom.

Baten en lasten toelichting 2021
link naar bijlage 20230618 2021 Anbi informatie Nijsmeulebuûrt.pdf